Verslag cursus “Succesvol Besturen”  (1e deel) zaterdag 3 nov. 2012 in Middelburg
Na het welkom, een rondje introductie en de inleiding door onze West Friese cursusleider Hildebrand Adema, gingen we aan de slag met een blad vol vragen om onze basiskennis te toetsen. Vragen variërend van wat is de VAR en kan je de boekhouding doen in Excel tot is het goed als een sponsor zich bemoeit met de artistieke plannen? 

Vervolgens moesten we helder en op papier krijgen wat we eigenlijk willen met ons koor. In welke richting gaan we? Waar staan we voor? Wat kunnen we verwachten? Nu en in de toekomst. Wat is het kenmerkende van dit koor? Er werd diep nagedacht. Het lijkt zo simpel en vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het raakt het diepste wezen van een koor. Via de SWOT (strength, weakness, opportunities, threats), een sterkte-/zwakte-/kansen-/bedreigingen-analyse kwamen we bij kerndoelen en sub-doelen. Dit werd onderling gekoppeld en vergeleken. Voor ons was dit een echte verrassing. Het bijbehorende vragenblad is een uitstekend hulpmiddel. Met deze bagage kan een bestuur een beleidsplan gaan schrijven.
 
Na de lunchpauze stond er een rollenspel op het programma om onze bestuurlijke vaardigheden te testen. De casus was een financieel probleem dat uit de hand was gelopen. Het maken van een organisatieschema voor je koor was iets dat ons ook aan het denken zette. De laatste onderwerpen van deze volle en nuttige dag waren het beschrijven van de activiteiten die voortvloeien uit de kernwaarden, hoe we onze missie en visie moeten omschrijven en dit moeten overdragen naar de andere bestuursleden en het gehele koor.
 
Onze ervaringen van vandaag zijn zeer positief en we raden, iedereen die in het bestuur van een koor zit, aan deze cursus te gaan doen. Het maakt je bewuster van je taken en stimuleert je in het op papier zetten van je visie en het maken van meerjaren-plannen.
De cursus is goed opgebouwd, afwisselend en de cursusleider zeer deskundig en relaxed.

Vervolg verslag cursus “Succesvol Besturen”  (2e deel) zaterdag 24 nov. 2012 in Middelburg
Vandaag de tweede en laatste bijeenkomst van deze cursus. Een korte sessie om te horen hoe we het geleerde - ondersteund door de bijlagen door de cursusleider toegestuurd - hadden ervaren en hoe we het de andere bestuursleden hadden verteld. Konden we het goed genoeg overbrengen? Werd er tijd voor vrijgemaakt binnen de bestuursagenda? Wat vonden de anderen? Wekte het hun interesse? Het bleek dat het soms niet het juiste moment was omdat een koor een dringender probleem heeft dat eerst opgelost moet worden. De zaken die in deze cursus aan de orde kwamen, vergen langzame processen, die net als fruit moeten rijpen. Ze kunnen ook confronterend zijn. Er zullen altijd momenten van navelstaren zijn. Dat is niet erg. Het is verrijkend en verdiept je inzicht in het wel en wee van je koor.
 
Fondsenwerving, sponsoring en sociale media waren de volgende gespreksonderwerpen.
Diverse geluiden over banken, Prins Bernhard Fonds (zowel landelijk als lokaal), gemeenten, kerken, koude – en warme aquisitie en “crowd funding” klonken door de vergaderruimte. Hoewel er zeer veel papierwerk mee gemoeid is, hoorden we dat de Gemeente M’burg een “potje” heeft voor structurele ondersteuning. Op het Prins Bernhard Fonds kan slechts 1 x per 5 jaar een beroep worden gedaan. Dit is géén structurele ondersteuning. “Crowd Funding” is een methode om van veel mensen kleine bedragen te krijgen. Op “You Tube” staan diverse acties van deze vorm. Om uit bronnen van landelijke banken te kunnen putten, moet een koor project-achtige activiteiten ontplooien die boven het lokale gebied uitstijgen, een voorbeeldfunctie hebben die overdraagbaar is en een planbegroting indienen.
 
We kregen het advies om de sociale media als aantrekkingsmiddel te gebruiken voor de promotie van onze koren b.v. een website maken of een mini documentaire op “You Tube” zetten. Op dit moment is de zoekbeweging via “Face Book” en “Twitter” naar de website.
Nuttige adressen : voordekunst.nl, korenplatform.nl, en mailchimp.com.
“Linkedin” is minder geschikt voor koren omdat het persoonsgebonden is.
Mailchimp.com is een beheerder van adresbestanden en nieuwsbrieven. Als je een account aanmaakt voor b.v. een nieuwsbrief koppelt de “chimp” dit aan je adressenbestand. Het is gratis tot 2000 adressen.
 Het C.M.S. ( content management system) is een systeem waarbij enerzijds een website kan staan en anderzijds een “word”- achtig programma (b.v.” word press”) dat communicatie naar de buitenwereld biedt.
 
Aanraders om te lezen:
- Social Media Marketing voor Dummies
- Muziekwijzer: een handleiding voor bestuurders, dirigenten en leden van muziekverenigingen, Hilbrand Adema en Hans Noyens, Utrecht, 2007
 
Tot slot bood onze cursusleider zijn hulp aan bij het maken van beleidsplannen etc. of nazorg en ondersteuning bij andere plannen die een koorbestuur kan hebben. Hij vroeg om terugkoppeling (feed back). Dus ... vraag hem, mail hem!  Je krijgt antwoord !
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Nadat we hem allemaal hartelijk bedankt hadden, verdween hij letterlijk in de mist met een pakje Zeeuwse bolussen als tastbaar bewijs dat hij hier was geweest.
 
Jeannette en Annemarie ( koor : Binaeh Zuuver)

 

 


Koorplein Zeeland is ook te vinden op Facebook
Stichting Koorplein Zeeland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten, producten of andere aangeboden zaken op deze website

provincie-zeeland_kl